Poljoprivreda

Zbog šteta nastalih od mraza sinoć održana izvanredna sjednica OV Ljubuški

Održana je VIII Izvanredna sjednica Općinskog vijeća Ljubuški sa samo jednom točkom dnevnog reda:

  1. Izvanredne vremenske okolnosti na području općine Ljubuški

Na početku sjednice predsjednik Općinskog vijeća Tihomir Kvesić je izvršio prozivku nazočnih.

Nakon toga je načelnik Nevenko Barbarić pročitao prijedlog Zaključka sjednice, a predsjednik Vijeća je otvorio raspravu.

Zaključak – prijedlog

  1. Zadužuje se Općinski načelnik da do redovite sjednice Općinskog vijeća pripremi prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Proračunu Općine Ljubuški za 2017. godinu, kojim će se osigurati sredstva u iznosu od 200.000 KM (slovima: dvijestotinetisuća konvertibilnih maraka) za saniranje posljedica šteta izazvanih niskim temperaturama dana 22.travnja 2017.godine na povrtlarskim kulturama (krumpir, lubenica, bostan), zasađenim na najmanje 0,3 hektara površine.
  2. Sredstva iz točke 1. ovog Zaključka će biti isplaćena poljoprivrednim proizvođačima najkasnije do 1. srpnja 2017. godine preko Udruge poljoprivrednih proizvođača, a na temelju Procjene i Zapisnika zajedničkog povjerenstva za procjenu štete Općine Ljubuški, Zavoda za poljoprivredu i predstavnika poljoprivrednih proizvođača.
  3. Zahtijeva se od Vlade Županije Zapadnohercegovačke da iz sredstava Proračuna za 2017. godinu izdvoji iznos od 100.000 KM (slovima: stotinutisuća konvertibilnih maraka) za namjenu iz točke 1. ovog Zaključka.
  4. Zahtijeva se od Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, odnosno Vlade Federacije Bosne i Hercegovine izdvajanje sredstava iz proračuna Federacije za namjenu iz točke 1. ovog Zaključka.
  5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Ljubuški.

Obrazloženje

Pravni temelj za donošenje ovog Zaključka je članak 121. stavak 3. Statuta Općine Ljubuški (“Službeni glasnik Općine Ljubuški”, broj: 4/06, 2/08, 4/09 i 4/12) kojim je propisano da Općinsko vijeće zaključkom određuje zadatke za Općinskog načelnika.

U konkretnom slučaju zadaća je Općinskog načelnika pripremiti prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o Proračunu Općine Ljubuški za 2017. godinu do redovite sjednice Općinskog vijeća kako bi se osigurala sredstva za saniranje šteta na povrtlarskim kulturama (krumpir, lubenica, bostan), zasađenim na najmanje 0,3 hektara površine, a koje su izazvane niskim temperaturama dana 22.travnja 2017.godine.

Ovim Zaključkom upućuje se molba Vladi Županije Zapadnohercegovačke i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine za izdvajanje sredstava iz proračuna za pomoć i za sanaciju šteta nastalih na povrtlarskim kulturama na području općine Ljubuški.

Predloženi Zaključak je jednoglasno usvojen.

ljubuski.net

O autoru

Čapljinska mreža

Ostavi komentar